Sık kulanılanlara ekle  Anasayfan yap            
 
 
 
 
 
 
 
     
Bizi Dilediğinizde Arayabilmeniz için

0532 425 46 16
İngilizceCi ©
 
     
     
 
İngilizceyi Kullanırken lütfen bu yanlışları yapmayın!
 
     
 
 
     
  * "I have an appointment with the director" cümlesinin Simple Past Kullanımı "I had an appointment with the director" dır. Bu cümleleri olumsuz hale getirdiğimizde ilk cümlenin olumsuz biçimi " I haven't got an appointment with the director" veya " I don't have an appointment with the director" olurken, Simple Past cümlenin olumsuzu genellikle "I hadn't an appointment with the director" biçimiyle ifade edilme eğilimindedir ki bu yanlıştır. Doğrusu. " I didn't have an appointment with the director" olmalıdır.
  * We say a headache, but the other aches ( toothache, earache etc.) are uncountable, with no article So say " I have got bad toothache "
  * British people say at the weekend; Americans say on the weekend, so both are correct. Don't say in the weekend
  * Beach ( plaj ) is relatively flat, covered with sand or small stones, and suitable for swimming, sunbathing or landing small boats. Shore (sahil ) is more general word: it can include not only beaches, but also rocky or steep places. Coast ( kıyı ) is used for the division between the sea and land when we see it at a distance, or think of it as a whole.
  * Tanrıya Şükür demek için Thank God denir. Thanks to God demek yanlıştır. ' Thanks to ' nun anlamı sayesinde, yüzünden, nedeniyle demektir. Thanks to internet İngilizce-Ci can reach you.
  *"can't help" gerundlarla kullanıldığında farklı bir anlama gelir. Bir şeyi yapmadan duramamak, kendini alakoyamamak anlamına gelir. Politikacılar yalan söylemeden duramazlar "Politicians can't help telling lies" diyerek ifade edilir. Bir başka örnek I can't help smoking dir.
  *Yardımcı fiil olarak kullanıldığında need formları dil öğrenenleri zorlar. O nedenle bir kaç kuralı iyi öğrenmek gereklidir. Need modal biçimi ile kullanıldığında ani gereksinmelerin ifade edilmesinde özellikle izin almak veya vermek için kullanılır. You needn't try to find an answer.veya ( You don't need to try to answer ) Yanıtı bulmak için çaba göstermene gerek yok. We needn't bring food-they will serve it. Yemek getirmemize gerek yok, ikram edecekler. Öteki Örnekler: I didn't need to say anything; Do we need to wait any longer? ; You need to drive extra carefully in Bayrampaşa traffic. Soru sorarken ise: Need I say anything else?
  *Formel kullanımda wish'den sonra to+infinitive kullanılabilir. Yani I wish to see the manager Ancak wish'in asıl yaygın kullanımı Keşke anlamına gelen I wish + Simple Past kalıbıdır.Saçlarını bir hayli yitirmiş biri aynaya bakar ve " I wish I had hair " der. Yağmur yağmakta olduğu için piknik planlarınız alt üst olduysa kuracağınız cümle I wish it wasn't raining olmalıdır. Görüldüğü gibi Şimdi referanslı olarak Past Tense kullanılmaktadır.
  cook ahçı demektir. cooker ise ocak anlamına gelir. Amerikan İngilizcesinde ise ocağa stove da denir.
  * die bir fiildir ölmek demektir. Past formu da died'tır. Örn: 100 Americans died in Iraq. Dead bir sıfattır bir zamanlar yaşayan artık yaşamayan canlılardan önce sıfat olarak kullanılır. Örn: A dead cat/ I'm afraid he is dead/ This telephone is dead; etc.
  * borrow ve lend fiiller karıştırılır. Borrow ödünç almak demekken, lend ödünç vermek demektir. Borrow fiilini içeren ricalar Can I diye başlar, Örn: Can I borrow your car for the afternoon gibi. Lend fiilini içeren ricalar Can You diye başlar; Örn: Can You lend me Your Video Camera for the weekend.
  * I have two brothers; One's a surgeon and another is a Computer Operator. Bu cümlede another kullanılmaz doğrusu The Other olacaktır. I have two brothers; One's a surgeon and the other is a Computer Operator.
  * Divorce ( boşamak ) dikkatle kullanılmalıdır. Divorce direct object'le kullanılr. Örn: Mehmet Ali divorced his wife. Fiilden sonra ifade edecek bir nesne yoksa o zaman get divorced kullanılır. Bu durumda boşananlardan sadece biri anlatılır. Örn: Yeşim got divorced last year.
  * Dream fiilini of veya about prepositionları izleyebilir. Dream fiilini hayalini kurmak anlamında kullanacaksanız lütfen of ekleyin. I often dream of a peaceful village. Rüyada gördüğünüz bir konudan sözederken about kullanın. I dreamt of a new house last night. Unutmayın ki bu anlamıyla have a dream kalıbı daha yaygındır. I had a really frightening dream last night.
  * Dress noun anlamıyla bir kadın giysisidir. Bu anlamıyla countable'dır. She has bought a new dress from a Yenibosna Outlet . Bir de giysiler, kıyafetler anlamına gelen uncountable dress vardır ki özel giysilerden söz etmek için kullanılır.: Evening Dress, National Dress gibi. Fiil anlamında ise giyinmek için hem dress; hem de get dressed kullanılır. Please dress the kids when I am at the bath. Ben banyoda iken lütfen çocukları giydir.He carefully got dressed in black before the party.Toplantıdan önce dikkatle siyah giyslerini üstüne geçirdi. Bu arada her bir giyim eşyası ile put on fiilininde kullanılabileceği unutulmamalıdır. She put on her skirt then her blouse in a hurry. Sizsiz olun kesinlikle bu anlamı vermek için wear kullanmayın. Çünkü wear bir fiildir ve üzerinde taşıyor olmak anlamına gelir.
  * had better'den sonra fiil gelir, to+infinitive gelmez. Çevirisinden hissettiğimiz bir mukayeseli durumdan çok bir eylemin yapılmasında yarar olduğuna yönelik düşüncemizi belirtmek için kullanılır. You'd better change your job. Olumsuz formunda ise better'dan sonra not kullanılır. Hadn't better kullanmak doğru değildir. You'd better not ring the bell late at night.
  * Hardly neredeyse hiç anlamına gelir, hard sıfatının adverb hali değildir. Hard adverb olarakta kullanılır. She worked hard for the olympics.Hardly cümlenin farklı yerlerinde kullanılabilir.I hardly answered any questions.Neredeyse hiç bir soruyu yanıtlamadım. Hardly anybody realizes his attitude.
  * Genel kural yatay uzunluklar için rivers, bridges, etc. long; dikey uzunluklar için tall sıfatını kullanmaktır. Ancak mountains ve legs istisnadır. She has got long beautiful legs; doğru bir cümledir. High ise tabanı ile tepesi arasında bir hayli uzunluk varsa veya yere bir hayli uzaksa kullanılır.
  * have fiili çok amaçlı bir fiil olduğu için İngilizce'ye yeni başlayanlar have fiilinin sahip olmak dışında başka anlamlarınında olabileceğini düşünemezler. Oysa ki have dilimizde ki (banyo)yapmak, (kahvaltı) etmek, (yemek) yemek gibi fiillerin karşılığıdır da. Örn: İklima is having a shower; Mübeccel is having breakfast.
  * tonight bu gece demektir, tonite da bu gece demektir. Aralarında hiç bir fark yoktur. Let's meet at Meserret tonite (Tonight).
     
  Ben de Katkıda Bulunmak İstiyorum  
     
  Sormak İstiyorum  
     
  İngilizce Ci ©  
     
  0532 425 46 16  
     
  A Little More than Mere Teaching   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
         
All contents © copyright ingilizceCi.net